KẾ HOẠCH PHỐI HỢP TỔ CHỨC NGÀY SÁCH VIỆT NAM NĂM HỌC 2021-2022

         UBND QUẬN SƠN TRÀ                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH LƯƠNG THẾ VINH                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     

                                                                    Sơn Trà, ngày 25 tháng 3 năm 2022

 

KẾ HOẠCH PHỐI HỢP TỔ CHỨC NGÀY SÁCH VIỆT NAM

NĂM học 2021-2022

Thực hiện công văn số: 192/PGDĐT ngày 3/3/2022  về việc Phát triển văn hóa đọc cho học sinh tiểu học trường học trên địa bàn quận Sơn Trà;

Thực hiện Kế hoạch của Thư viện về việc tổ chức các hoạt động Ngày Sách Việt Nam 21/4, Kế hoạch của Liên đội  năm học 2021-2022 , Thư viện kết hợp với Liên đội trường TH Lương Thế Vinh triển khai Kế hoạch Ngày Sách Việt Nam ngày 21 tháng 4 năm 2022 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH

- Xây dựng và phát triển phong trào đọc sách, hướng tới một xã hội học tập, một nét đẹp trong đời sống tinh thần tại trường học

- Ngày hội đọc nhằm tôn vinh sách, quảng bá cho văn hóa đọc và bảo vệ quyền lợi của những người làm sách chân chính và triển khai thực hiện việc phát triển văn hóa trong lĩnh vực thư viện với mục tiêu “ Xây dựng phong trào đọc sách trong nhà trường.

- Tạo hoạt động lành mạnh với các hoạt động văn hóa nhằm thu hút đông đảo giáo viên và học sinh tham gia qua đó tuyên truyền, giáo dục về việc đọc sách.

- Ngày hội đọc tổ chức nhằm củng cố và nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ cán thư viện, duy trì và đảm bảo chất lượng hoạt động của thư viện trong nhà trường.

- Ngày hội đọc tổ chức tạo môi trường thân thiện, lành mạnh để cho học sinh có điều kiện  giao lưu học tập, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học, qua đó góp phần thực hiện phong trào “Trường học thân thiện – Học sinh tích cực”

 II. THỜI GIAN TỔ CHỨC

- Sáng thứ 2 ngày 18/4/2022

III. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

- Mục đích ý nghĩa và tầm quan trọng của văn hoá đọc

- Tuyên truyền ý nghĩa ngày Sách Việt Nam, nguồn gốc ra đời ngày sách

- Giới thiệu cuốn sách hay

- Nhà trường trang bị tủ sách cho GV, HS trong nhà trường với các loại sách như: Sách nghiệp vụ, sách tham khảo, Tủ sách giáo khoa dùng chung, tủ sách đạo đức, sách pháp luật, sách thiếu nhi các loại báo, tạp chí….các tủ sách lưu động, phòng đọc mở, tạo cho các em dễ dàng đến tìm đọc các loại sách mà các em yêu thích.

III. HÌNH THỨC TỔ CHỨC

  • Tuyên truyền giới thiệu một cuốn sách hay về Bác

Liên đội cử 1 học sinh tuyên truyền

  • Trưng bày sách tại khu tủ sách mở

Mỗi khối một chủ đề

- Khối 1: Truyện cổ tích

- Khối 2: Tủ sách cô tiên xanh, tâm hồn cao thượng

- Khối 3: Truyện Lịch sử

- Khối 4: Sách kĩ năng sống

- Khối 5: Sách thông tin

2. Phát động phong trào tặng sách

- Phát động phong trào tặng sách thiếu nhi: mỗi học sinh từ 1-2 cuốn( HS mang theo sách vào ngày tổ chức ngày hội đọc 18/4/2022)

- Vận động học sinh tặng sách giáo khoa cũ( dùng được) để ủng hộ cho học sinh  khó khăn, học sinh nghèo của trường (thời gian từ ngày 18/4 đến 31/5/2020).

IV. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG, DỰ TRÙ KINH PHÍ

- Phần thưởng cho cá nhân, các lớp có số lượng sách ủng hộ nhiều nhất

+ Pano Ngày hội sách

+ Phần thưởng, giấy khen

Dự trù kinh phí: 700.000 đồng

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  • Đối với cán bộ thư viện:

- Chuẩn bị bài tuyên truyền Ngày Hội sách Việt Nam 21/4

- Chuẩn bị bài giới thiệu( tên sách)

- Chuẩn bị sách để các khối lớp mượn để trưng bày

- TV Phối hợp với đội chuẩn bị phần thưởng, giấy khen…

2. Giáo viên chủ nhiệm:

- Mượn sách để trưng bày theo từng khối

-  Nhắc nhở, học sinh tham gia đầy đủ, mang sách ủng hộ

3. Liên đội:

- Chuẩn bị bàn ghế, phong màn

- Âm thanh

Trên đây là Kế hoạch Thư viện phối hợp Liên đội tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam  năm học  2021-2022 của trường TH Lương Thế Vinh. Thư viện, Tổng phụ trách đội, Giáo viên chủ nhiệm, các bộ phận có liên quan triển khai thực hiện./.

   Duyệt KH

Võ Thị Mỹ Thu

Người lập KH

 Phạm Thị Cẩm Lệ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC NGÀY SÁCH VIỆT NAM

NĂM HỌC 2019– 2020

    
             Thực hiện công văn số 251/PGDĐT ngày 09/4/2019 về việc tổ chức Ngày sách Việt Nam lần thứ 6 tại các trường học trên địa bàn quận Sơn Trà;

Thực hiện Kế hoạch của Thư viện về việc tổ chức các hoạt động Ngày Sách Việt Nam 21/4, Thư viện trường TH Lương Thế Vinh  triển khai Kế hoạch  thực hiện Ngày Sách Việt Nam như sau: 

I. MỤC ĐÍCH

- Xây dựng và phát triển phong trào đọc sách, hướng tới một xã hội học tập, một nét đẹp trong đời sống tinh thần tại trường học

- Ngày hội đọc nhằm tôn vinh sách, quảng bá cho văn hóa đọc và bảo vệ quyền lợi của những người làm sách chân chính và triển khai thực hiện việc phát triển văn hóa trong lĩnh vực thư viện với mục tiêu “ Xây dựng phong trào đọc sách trong nhà trường.

- Tạo hoạt động lành mạnh với các hoạt động văn hóa nhằm thu hút đông đảo giáo viên và học sinh tham gia qua đó tuyên truyền, giáo dục về việc đọc sách.

- Ngày hội đọc tổ chức nhằm củng cố và nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ cán thư viện, duy trì và đảm bảo chất lượng hoạt động của thư viện trong nhà trường.

- Ngày hội đọc tổ chức tạo môi trường thân thiện, lành mạnh để cho học sinh có điều kiện  giao lưu học tập, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học, qua đó góp phần thực hiện phong trào “Trường học thân thiện – Học sinh tích cực”

 II. THỜI GIAN TỔ CHỨC

- Sáng thứ 2 ngày 10/2/2020

III. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

- Mục đích ý nghĩa và tầm quan trọng của văn hoá đọc

- Tuyên truyền ý nghĩa ngày Sách Việt Nam, nguồn gốc ra đời ngày sách

- Nhà trường trang bị tủ sách cho GV, HS trong nhà trường với các loại sách như: Sách nghiệp vụ, sách tham khảo, Tủ sách giáo khoa dùng chung, tủ sách đạo đức, sách pháp luật, sách thiếu nhi các loại báo, tạp chí….các tủ sách lưu động, phòng đọc mở, tạo cho các em dễ dàng đến tìm đọc các loại sách mà các em yêu thích.

III. HÌNH THỨC TỔ CHỨC

  • Trưng bày sách tại khu tủ sách mở

Mỗi khối một chủ đề

- Khối 1: Truyện cổ tích

- Khối 2: Sách cô tiên xanh

- Khối 3: Truyện Lịch sử

- Khối 4: Sách kĩ năng sống

- Khối 5: Sách thông tin

2. Thi vẽ tranh

- Khối 1, 2:  Thi vẽ trang trí bìa một tên sách em đã đọc  

- Khối 3,4,5: Thi vẽ trang trí nhân vật hoặc một bức tranh trong câu chuyện em đã đọc

Cơ cấu giải thưởng(dự kiến)

- 2 giải nhất

- 2 giải nhì

- 2 giải Ba

- 3 giải KK

3. Thi kể chuyện theo sách

a) Đối tượng tham dự

Học sinh khối 1-5 mỗi lớp 1 học sinh

b) Nội dung, hình thức

-  Nội dung

+ Những câu chuyện viết về đất nước, con người Việt Nam, quê hương TP Đà Nẵng

+ Những câu chuyện về truyền thống tôn  sư trọng đạo, tình yêu thương ông bà, cha mẹ, anh em…Nội dung câu chuyện phải được ghi rõ trích từ tài liệu nào và gởi về thư viện

         - Thời gian: tối đa 7 phút/1 tiết mục

- Thang điểm: 10 điểm

        + Nội dung: 7 điểm( Nội dung câu chuyện, chất giọng, phong cách kể tự nhiện, sinh động, diễn cảm…)

+ Hình thức: 3 điểm( Minh họa, trang phục, âm nhạc..phù hợp)

c) Cơ cấu giải thưởng( dự kiến)

- 2 Giải Nhất

- 2 Giải Nhì

- 2 Giải Ba

- 3 Giải khuyến khích

4. Phát động phong trào tặng sách

- Phát động phong trào tặng sách thiếu nhi: mỗi học sinh từ 1-2 cuốn( HS mang theo sách vào ngày tổ chức ngày hội đọc)

- Mỗi CBGVNV tặng 1 cuốn sách tham khảo

- Vận động học sinh tặng sách giáo khoa cũ( dùng được) để ủng hộ cho học sinh các trường học vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, học sinh nghèo của trường (thời gian từ ngày 17/4 đến 31/5/2020).

IV. DỰ TRÙ KINH PHÍ

- Pano Ngày hội sách: 200.000 đồng

- Giấy khen: 44 tờ x 5.000= 220.000 đồng

          - Giải nhất: 100.000 đồng x  4 = 400.000 đồng

- Giải Nhì: 70.000 đồng x 4 = 280.000 đồng

- Giải Ba: 60.000 đồng x 6 = 360.000 đồng

- Giải KK: 50.000 đồng x 6 =300.000

Tổng cộng: 1.760.000 đồng

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  • Đối với cán bộ thư viện:

- Chuẩn bị bài tuyên truyền

- Chuẩn bị sách để các khối lớp mượn để trưng bày

- Chuẩn bị bàn ghế, phong màng

2. Giáo viên chủ nhiệm:

- Hướng dẫn, luyện tập cho học sinh kể chuyện, vẽ.

-  Nhắc nhở,  học sinh tham gia đầy đủ, mang sách ủng hộ

Trên đây là Kế hoạch triển khai tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam  năm học  2019-2020 của trường TH Lương Thế Vinh.  Nhận được công văn này, đề nghị GVCN các lớp triển khai thực hiện./.

HIỆU TRƯỞNG                                                 Người lập kế hoạch

 

 

Võ Thị Mỹ Thu                                                Phạm Thị Cẩm Lệ

 

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UBND QUẬN SƠN TRÀ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH LƯƠNG THẾ VINH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

  Sơn Trà, ngày     tháng  4  năm 2022

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC NGÀY SÁCH VIỆT NAM

NĂM HỌC 2017– 2018

    
             Thực hiện công văn số 176/PGDĐT ngày 21/3/2018 về việc tổ chức Ngày sách Việt Nam lần thứ 5 tại các trường học trên địa bàn quận Sơn Trà;

Thực hiện Kế hoạch của Thư viện về việc tổ chức các hoạt động Ngày Sách Việt Nam 21/4, Thư viện trường TH Lương Thế Vinh  triển khai Kế hoạch  thực hiện Ngày Sách Việt Nam như sau: 

I. MỤC ĐÍCH

- Xây dựng và phát triển phong trào đọc sách, hướng tới một xã hội học tập, một nét đẹp trong đời sống tinh thần tại trường học

- Ngày hội đọc nhằm tôn vinh sách, quảng bá cho văn hóa đọc và bảo vệ quyền lợi của những người làm sách chân chính và triển khai thực hiện việc phát triển văn hóa trong lĩnh vực thư viện với mục tiêu “ Xây dựng phong trào đọc sách trong nhà trường.

- Tạo hoạt động lành mạnh với các hoạt động văn hóa nhằm thu hút đông đảo giáo viên và học sinh tham gia qua đó tuyên truyền, giáo dục về việc đọc sách.

- Ngày hội đọc tổ chức nhằm củng cố và nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ cán thư viện, duy trì và đảm bảo chất lượng hoạt động của thư viện trong nhà trường.

- Ngày hội đọc tổ chức tạo môi trường thân thiện, lành mạnh để cho học sinh có điều kiện  giao lưu học tập, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học, qua đó góp phần thực hiện phong trào “Trường học thân thiện – Học sinh tích cực”

 II. THỜI GIAN TỔ CHỨC

- Sáng thứ 2 ngày 16/4/2018

III. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

- Mục đích ý nghĩa và tầm quan trọng của văn hoá đọc

- Tuyên truyền ý nghĩa ngày Sách Việt Nam, nguồn gốc ra đời ngày sách

- Nhà trường trang bị tủ sách cho GV, HS trong nhà trường với các loại sách như: Sách nghiệp vụ, sách tham khảo, Tủ sách giáo khoa dùng chung, tủ sách đạo đức, sách pháp luật, sách thiếu nhi các loại báo, tạp chí….các tủ sách lưu động, phòng đọc mở, tạo cho các em dễ dàng đến tìm đọc các loại sách mà các em yêu thích.

III. HÌNH THỨC TỔ CHỨC

1. Tổ chức ngày hội đọc sách

- Trưng bày sách: Lịch sử, Danh nhân Việt Nam, Hạt giống cho tâm hồn, sách giáo dục Đạo đức, Sách về Bác Hồ…tại phòng đọc

- Khối 1, 2:  Thi vẽ trang trí bìa một tên sách em đã đọc 

- Khối 3,4,5: Thi vẽ trang trí nhân vật hoặc một bức tranh trong câu chuyện em đã đọc

2. Phát động phong trào tặng sách

- Phát động phong trào tặng sách thiếu nhi: mỗi học sinh từ 1-2 cuốn( Nộp vào sáng thứ hai ngày 16/4/2018)

- Mỗi CBGVNV tặng 1 cuốn sách tham khảo

- Vận động học sinh tặng sách giáo khoa cũ  để ủng hộ cho học sinh các trường học vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, học sinh nghèo của trường (thời gian từ ngày 17/4 đến 31/5/2018).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đối với cán bộ thư viện:

- Chuẩn bị sách để trưng bày, sách cho học sinh đọc

- Chuẩn bị bàn ghế, giá treo trưng bày tranh, phong màng

- Giấy A3 cho học sinh vẽ

2. Giáo viên chủ nhiệm:

- Chuẩn bị Bút màu, bút chì, tẩy…

- Chọn 2 học sinh tham gia, hướng dẫn học sinh vẽ

- Nhắc nhở học sinh tham gia đầy đủ, mang sách ủng hộ vào sáng thứ hai ngày 16/4/2018

Trên đây là Kế hoạch triển khai tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam  năm học n2017-2018 của trường TH Lương Thế Vinh./.

HIỆU TRƯỞNG                                                 Người lập kế hoạch

 

 

        Đỗ Thị Kim Thanh                                                   Phạm Thị Cẩm Lệ

           

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

UBND QUẬN SƠN TRÀ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH LƯƠNG THẾ VINH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

  Sơn Trà, ngày     tháng  4  năm 2022

 

THÔNG BÁO

Về việc vận động học sinh tặng sách Thiếu nhi, sách giáo khoa nhân Ngày sách Việt Nam 21/4. Năm học 2018– 2019

    
             Thực hiện công văn số  251  /PGDĐT ngày 09 /4/2019 về việc tổ chức Ngày sách Việt Nam lần thứ 6; Thực hiện Kế hoạch của Thư viện về việc tổ chức các hoạt động Ngày Sách Việt Nam 21/4, Thư viện trường TH Lương Thế Vinh  triển khai Kế hoạch  thực hiện Ngày Sách Việt Nam như sau: 

1. Mục đích

- Xây dựng và phát triển phong trào đọc sách, triển khai thực hiện  phát triển mục tiêu “ Xây dựng phong trào đọc sách trong nhà trường.

- Nhằm bổ sung thêm số lượng sách ở tủ sách thân thiện tại trường ngày càng phong phú;  Phát động phong trào thu gom sách, ủng sách GK cho các trường học vùng sâu, vùng xa, hoàn cảnh khó khăn không có điều kiện mua sách để học

2. Phát động phong trào tặng sách

- Sách thiếu nhi( truyện tranh): mỗi học sinh từ 1-2 cuốn

- Sách giáo khoa cũ ( còn sử dụng lại được)  

3. Thời gian vận động:

 Từ ngày 16/4 đến 20/5/2019

GVCN nhắc nhở học sinh đóng góp, nộp đúng thời gian qui định./.

  HIỆU TRƯỞNG                                             Người lập bảng

 

 

 

Đỗ Thị Kim Thanh                                           Phạm Thị Cẩm Lệ

                                                

             

 

GVCN ký tên

 

Lớp

Kí tên

Lớp

Kí tên

1/1

 

3/2

 

1/2

 

3/3

 

1/3

 

4/1

 

1/4

 

4/2

 

1/5

 

4/3

 

1/6

 

4/4

 

2/1

 

5/1

 

2/2

 

5/2

 

2/3

 

5/3

 

2/4

 

5/4

 

3/1

 

5/5

 

 

Lưu ý: GVCN  cho học sinh đếm  ghi số lượng sách của lớp mình vào bảng dưới đây và nộp về thư viện

 

TT

 

Tên sách

 

Lớp

 

Tổng số sách

 

Ký nộp

1

Sách thiếu nhi

     

2

Tiếng Việt  tập 1

   

3

Tiếng Việt  tập 2

   

4

Toán

   

5

TNXH

   

6

 Đạo đức

   

7

 Tiếng Anh

   

8

Khoa học

   

9

LS- ĐL

   

10

Tin học

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

              UBND QUẬN SƠN TRÀ

   TRƯỜNG TH LƯƠNG THẾ VINH

 

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                 Độc lập – Tự do –Hạnh phúc

               Sơn Trà, ngày 25 tháng 4 năm 2016

THÔNG BÁO

Thực hiện Công văn số 214/PGDĐT ngày 8 tháng 4 năm 2016 của PGD& ĐT quận Sơn Trà về việc tổ chức các hoạt động Ngày Sách Việt Nam 21/4, trường TH Lương Thế Vinh  triển khai Kế hoạch  thực hiện Ngày Sách Việt Nam như sau: 

- Phát động phong trào quyên góp sách:

+ Xây dựng tủ sách giáo khoa dùng chung tại thư viện (chỉ nhận sách giáo khoa khối 1,2,3).

+ Xây dựng tủ sách dùng chung tại lớp: truyện tranh, báo với phương châm “Góp một quyển sách để con mình được đọc nhiều quyển”.

          - Trưng bày giới thiệu sách theo chủ đề tại phòng đọc thư viện.

- Phối hợp với Đội tổ chức thi kể chuyện theo sách (chủ đề về Bác Hồ)

* Thời gian thực hiện từ ngày 15- 27/2016.

          Nhận được Thông báo này đề nghị GVCN triển khai đến học sinh để hoàn thành tốt Kế hoạch Thư viện Nhà trường đề ra./.

                                                                             HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Đỗ Thị Kim Thanh

GVCN kí tên

 

Lớp

Kí tên

Lớp

Kí tên

1/1

 

3/2

 

1/2

 

3/3

 

1/3

 

3/4

 

1/4

 

4/1

 

2/1

 

4/2

 

2/2

 

4/3

 

2/3

 

4/4

 

2/4

 

5/1

 

2/5

 

5/2

 

3/1

 

5/3

 

 

 

 

 

Video

Website liên kết

Thống kê truy cập

385242
Hôm nay:
Hôm qua:
Tháng này:
Tất cả
7
299
5718
385242