KẾ HOẠCH Tuyển sinh lớp 1 năm học 2022-2023 của trường Tiểu học Lương Thế Vinh (2)

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN SƠN TRÀ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH LƯƠNG THẾ VINH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 173/KH-THLTV

Sơn Trà, ngày 17 tháng 6 năm 2022

KẾ HOẠCH


TUYỂN SINH LỚP 1 NĂM HỌC 2022-2023 CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC LƯƠNG THẾ VINH

 

Căn cứ Kế hoạch số 153/KH-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân dân quận Sơn Trà về việc tuyển sinh trẻ mầm non, học sinh lớp 1 và lớp 6 năm học 2022-2023 trên địa bàn quận Sơn Trà;

Căn cứ tình hình thực tế, trường Tiểu học Lương Thế Vinh xây dựng kế hoạch tuyển sinh lớp 1 năm học 2022-2023 cụ thể như sau:

I.   MỤC TIÊU, NGUYÊN TẮC TUYỂN SINH

 • Mục tiêu
 • Đảm bảo 100% học sinh trên địa bàn phường hoàn thành chương trình Mầm non được vào học lớp Một.
 • Đảm bảo 100% con hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn tuyển sinh vào học lớp
 • Đảm bảo 100% học sinh được học 2 buổi/ngày.
 • Tiếp tục thực hiện tuyển sinh qua phần mềm trực tuyến đạt hiệu quả

2.   Nguyên tắc tuyển sinh

 • Tuyển sinh theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đúng văn bản chỉ đạo về công tác tuyển sinh của Ủy ban nhân dân quận Sơn Trà.
 • Đối tượng tuyển sinh xếp theo thứ tự ưu tiên như sau:
 • Đối tượng 1: Học sinh có hộ khẩu và sinh sống thực tế tại địa phương.
 • Đối tượng 2: Học sinh có tạm trú và sinh sống thực tế tại địa phương.
 • Đối tượng 3: Các trường hợp còn lại không đảm bảo điều kiện được nêu theo đối tượng 1 và đối tượng

II.   NỘI DUNG

 • Địa bàn tuyển sinh

Học sinh thuộc địa bàn phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà. Các tổ tuyển sinh:

- Khu vực An Đồn: Tổ 17, 18, 19, 20, 21, 22

- Khu vực An Nhơn: Tổ 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13,

14, 15, 16.

- Khu vực An Cư: Tổ 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92,

93, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 102, 103, 104, 105, 106.

2.   Hình thức tuyển sinh

Năm học 2022-2023, trường Tiểu học Lương Thế Vinh tuyển sinh bằng 03 hình thức:

 • Tuyển sinh bằng cách nộp hồ sơ trực tiếp tại trường Tiểu học Lương Thế
 • Tyển sinh trực tuyến theo địa chỉ http://tuyensinhdannag.com. Số điện thoại hỗ trợ: 56.55.52 (trong giờ hành chính).

c) Số điện thoại liên hệ: 0779.88.22.66 (Hiệu trưởng); 0367.24.55.92 (Tiếp nhận hồ sơ).

3.   Điều kiện và Hồ sơ tuyển sinh

 • Điều kiện tuyển sinh
 • Tuổi của học sinh vào học lớp Một là 6 tuổi (sinh năm 2016), căn cứ theo giấy khai
 • Học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh ở nước ngoài về nước có thể vào cấp học ở tuổi cao hơn từ 1 đến 3 tuổi so với tuổi quy định.

b)   Hồ sơ tuyển sinh gồm:

 • Đơn xin vào học lớp 1.
 • Bản sao Giấy khai sinh;
 • Bản sao có công chứng các giấy tờ liên quan: hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc sổ tạm trú tại địa bàn do Công an phường xác nhận.
 • Giấy chứng nhận hộ nghèo (nếu có), Giấy chứng nhận trẻ khuyết tật do UBND phường cấp (nếu có).
 • Bảo hiểm y tế (photo)
 • 2 ảnh 3x4

4.   Thời gian tuyển sinh

- Đối tượng 1 và 2: từ ngày 18/6/2022 đến hết ngày 05/8/2022.

 • Đối tượng 3: từ ngày 05/8/2022 đến hết ngày 15/8/2022.
 • Tiếp nhận hồ sơ nhập học vào tất cả các buổi sáng: Từ 7h30 đến 11h (Trừ thứ bảy, Chủ nhật).
 • Công bố danh sách tuyển sinh đối tượng 1 và 2: Ngày 14/8/2022. Danh sách tuyển sinh đối tượng 3 được công bố khi có văn bản đồng ý tuyển sinh hoặc điều tiết của UBND quận Sơn Trà.

5.   Hội đồng tuyển sinh

 • Thành lập Hội đồng tuyển sinh
 • Hiệu trưởng ra quyết định thành lập Hội đồng tuyển Hội đồng tuyển sinh điều hành mọi việc liên quan đến công tác tuyển sinh.
 • Thành phần của Hội đồng tuyển sinh gồm có:

+ Chủ tịch Hội đồng là Hiệu trưởng;

+ Phó Chủ tịch là Phó Hiệu trưởng;

+ Thư ký và một số ủy viên của Hội đồng là Tổ trưởng chuyên môn.

b)   Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng tuyển sinh

 • Kiểm tra hồ sơ dự tuyển của học
 • Duyệt hồ sơ của học sinh trên phần mềm tuyển sinh trực tuyến.
 • Xét tuyển và lập biên bản xét tuyển, danh sách học sinh trúng tuyển. Biên bản xét tuyển phải có đầy đủ họ tên, chữ ký các thành viên của Hội đồng. Danh sách học sinh trúng tuyển phải có họ tên học sinh do Chủ tịch hội đồng tuyển sinh ký duyệt.
 • Báo cáo kết quả tuyển sinh với Phòng GD&ĐT quận.
 • Được sử dụng con dấu của nhà trường vào các văn bản của Hội đồng tuyển sinh.
 • Đối chiếu danh sách học sinh đã ra lớp so với chỉ tiêu tuyển sinh. Nếu học sinh chưa ra lớp thì Hội đồng tuyển sinh phối hợp cùng UBND phường rà soát, vận động học sinh ra lớp.

III.   TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 • Hội đồng tuyển sinh xây dựng kế hoạch tuyển sinh, báo cáo UBND phường và Phòng GD&ĐT quận, công khai kế hoạch tuyển sinh của nhà trường cho toàn thể nhân dân và phụ huynh được biết.
 • Phân công nhân viên, cán bộ và bố trí máy tính để hỗ trợ phụ huynh cập nhật tuyển sinh qua mạng tại trường.
 • Hội đồng tuyển sinh thực hiện công việc tuyển sinh và lưu biên bản đầy đủ các nội dung và hồ sơ tuyển sinh theo quy định.
 • Niêm yết công khai thông báo và hướng dẫn tuyển sinh cho nhân dân được biết.

Trên đây là Kế hoạch tuyển sinh lớp 1 năm học 2022- 2023 của trường Tiểu học Lương Thế Vinh./.

Nơi nhận:

Phòng GD&ĐT quận (để báo cáo);

UBND phường An Hải Bắc (để ph/hợp);

HĐTS (để t/hiện);

Công khai trên website, bảng thông báo;

Lưu: VT, HSTS.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Võ Thị Mỹ Thu


Video

Website liên kết

Thống kê truy cập

385281
Hôm nay:
Hôm qua:
Tháng này:
Tất cả
46
299
5757
385281